{{شرکت حمل ونقل غزال تندپانوین خراسان }}
{{شرکت حمل ونقل غزال تندپانوین خراسان }}
{{ شرکت حمل و نقل بار شهری و حومه غزال تندپانوین خراسان }} 
قالب وبلاگ

 

 

پیک موتوری :

الف

موتور

3چرخ

ابوطالب تا میدان

5500

 

ارگ

4500

10000

استانداری

5000

12000

استخر موجهای آبی

10000

 

اقبال لاهوری

9500

 

التیمور

7000

 

الماس شرق(بازار سپاد)

7000

 

الهیه

11000-130000

 

امام هادی

8000

 

امامت

7000-80000

 

اندیشه

8000-100000

 

ایرج میرزا

7500-80000

 

آب و برق

9000-100000

 

آرامگاه فردوسی

15000

 

آزادی(استقلال)

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب

موتور

3چرخ

بازار شیخ

5000-60000

11000

بازار رضا

5000

11000

بحرآباد

9000

 

بعثت

6500

 

بلال

5500

 

بلوار بهمن(ابتدا)

6000

 

بلوار اول طبرسی

5000

11000

بلوار برونسی

10000

 

بلوار خیام شمالی و جنوبی

6500-70000

 

بلوار سوم طبرسی

7000

 

بلوار شفا

5500- 6000

 

بلوار طوس(ابتدا)

6500

 

بلوار فرهنگ

8000

 

بلوار مجلسی

4500

8000-10000

بلوار مصلی

3500

8000

بلوار میثاق

9500-105000

 

بلوار وکیل آباد(انتها)

10000

 

بلوار جانباز

6500

 

بلوار دوم طبرسی

6000

12000

بلوار صبا(ابتدا)

6000

12000

بند دال(فرامرز)

7500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند گلستان

11500

 

بهشت رضا

10000

 

بیمارستان17شهریور

7000

 

بیمارستان امام رضا

6000

 

بیمارستان امام زمان

3500

8000

بیمارستان امدادی

4800

10000

بیمارستان آریا

5500

11000

بیمارستان بنت الهدی

5500

11000

بیمارستان دکترشیخ

5000

12000

بیمارستان رضوی

9000

 

بیمارستان سینا

5500

12000

بیمارستان شریعتی

11000

 

بیمارستان فارابی

9000

 

بیمارستان قائم

6000

 

بیمارستان مهر

6000

 

بیمارستان موسی بن جعفر

5000

11000

بیمارستان هاشمی نژاد

5500

12000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ

موتور

3چرخ

پادگان قدس

7500

 

پارک ملت

7000

 

پامچال

8000

 

پایانه بار طرق

7000

 

پروین اعتصامی

5000

11000

پژوهش

9000

 

پل استقلال

7000

 

پل الغدیر

5500

 

پل حافظ

5500

 

پل فجر

6000

12000

پل قائم

7500

 

پلیس راه قوچان

9500

 

پلیس راه طرق

6000

13000

پنج تن

6000

12000

پنج راه سناباد

6000

 

پیچ ساغرون

17000

 

پیروزی(انتها)

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7500

 

ترمینال

6000

13000

تقی آباد

6000

13000

تلگرد

6000

13000

ثمانه

6500

 

 

موتور

3چرخ

جاغرق

15000

 

جام عسل

7000

 

جهانبانی

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ث

موتور

3چرخ

تپه سلام

13000

 

تجریش

10000

 

 

 

 

تربیت معلم بهشتی

7500

 

ترمینال

6000

13000

تقی آباد

6000

13000

تلگرد

6000

13000

ثمانه

6500

 

 

 

 

 

ج

موتور

3چرخ

جاغرق

15000

 

جام عسل

7000

 

جهانبانی

6000

 

 

 

 

چ

موتور

3چرخ

چاهشک

12000

 

چراغچی

8000

 

چهارچشمه

8500

 

چهارراه پل خاکی

5500

12000

چهارطبقه

5500

12000

چهارراه 35متری

6000

13000

چهارراه آزادشهر

7000

 

چهارراه برق

5000

11000

چهارراه بیسیم

5500

12000

چهارراه خسروی

5000

11000

چهارراه خواجه ربیع

5500

12000

چهارراه خیام(تقاطع سجاد)

6500

 

چهارراه دانش آموز

7500

 

چهارراه دانشجو

8000

 

چهارراه دکتری

5500

12000

چهارراه راه آهن

5500

12000

چهارراه راهنمایی

6000

 

چهارراه زرینه

5000

11000

چهارراه شهدا

5000

11000

چهارراه عامل

5500

12000

چهارراه عشرت آباد

5000

11000

چهارراه فرامرز

7000

 

چهارراه گاراژدارها

5500

12000

چهارراه گلستان

5500

12000

چهارراه لشگر

5500

12000

چهارراه مقدم طبرسی

5000

11000

چهارراه مقدم فرودگاه

5000

11000

چهارراه میدان بار

5800

12500

چهارراه نخریسی

5000

11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ح - خ

موتور

3چرخ

حر عاملی

5500-65000

12500

حرم مطهر

4300

10000

حوزه نظام وظیفه

7000

 

خواجه اباصلت

8500

 

خواجه ربیع

6500

 

خواجه مراد

10000

 

خیابان تهران(ابتدا)

5000

11000

خیابان تهران(انتها)

6000

13000

خیابان خسروی

5000

11000

خیابان دانشگاه

5500-60000

12000

خیرآباد

6000

 

خین عرب

7000-80000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

موتور

3چرخ

داخلی

3500

8000

دارائی

5700

12000

دانش آموز(انتها)

7700

 

دانشجو(انتها)

8200

 

دانشسرا

5700

 

دانشگاه فردوسی(داخل)

8000

 

دروی(داخل)

6000

 

دروازه قوچان(م توحید)

5500

12000

دریا اول

5000

11000

دریا دل

5000

11000

دریا دوم

6000

13000

دندان پزشکان

9000

 

دوست آباد

13000

 

دیدگاه لشگر

5800

12000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ز

موتور

3چرخ

راه آهن

5500

12000

راهنمایی

6000

 

رده(14معصوم)

6500

13000

رسالت

6000-70000

13000

رضائیه

5000

11000

زشک

16000

 

زندان

8500

 

 

 

 

 

 

 

س

موتور

سه چرخ

ساجدی

7500

 

سجاد

6700

 

سردادور

5500

 

سعدی

5500

12000

سلمان فارسی

6000

 

سمزقند

5500

 

سناباد

5500-65000

 

سنائی

5500

12000

سه راه ادبیات

5700

12500

سه راه آب و برق

8000

 

سه راه دانش

11000

 

سه راه راهنمائی

6000

 

سه راه زندان

7800

 

سه راه فردوسی

12000

 

سه راه کاشانی

5500

12000

سه راه کوکا

8000

 

سه راه هنرستان

8500

 

سیدرضی

7500

 

سیدی(ابتدا)

5500-60000

12000

سیلوگندم

5000

11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش

موتور

3چرخ

شاندیز

14000

 

شهرک آزادگان(سرافرازان)

9000

 

شهرک بهشتی

3700

8000

شهرک رازی

8000

 

شهرک رضوی ابوطالب

7000

 

شهرک شهربانی

8000

 

شهرک صنعتی چهارطاقی

18000

 

شهرک صنعتی طوس

15000

 

شهرک صنعتی کبرده

16000

 

شهرک صنعتی کلات

12000

 

شهرک طالقانی

7500

 

شهرک عسگریه

6200

 

شهرک لشگر(قاسم آباد)

12000

 

شهرک نجفی

7000

 

شهرک نیرو هوائی(آب و برق)

9500

 

شهرک ولیعصر(آب و برق)

9500

 

شهید کریمی

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ص

موتور

3چرخ

صدف

8800

 

صیاد شیرازی

9000

 

 

 

ط

موتور

3چرخ

طالقانی طلاب(ابوذر)

5300

 

طالقانی(احمدآباد)

6700

 

طرق

6700

 

طرق(ورودی بوستان)

6200

 

طرقبه(بازار بعثت)

14000

 

طلاب(20و30متری)

5000-55000

12000

طوس(انتها)

12500

 

 

 

 

 

 

 

ع

موتور

3چرخ

عبادی

5500-60000

12000

عبدالمطلب

5500-60000

12000

عدل خمینی(انتها)

6000

 

عنبران(طرقبه)

15000

 

 

 

 

 

ف

موتور

3چرخ

فارغ التحصیلان

9000

 

فاطمیه سمزقند

5700

 

فرامرز(ابتدا)

7000

 

فرهاد

6800

 

فرودگاه

6500

13500

فلسطین

7000

 

 

 

 

 

 

ق

موتور

3چرخ

قاضی طباطبائی

6000

 

قائم مقام فراهانی

8500

 

قرقی

11000

 

قلعه خیابان

7000

 

قلعه ساختمان

5000-65000

11000

 

 

 

 

ک

موتور

3چرخ

کارخانه سیمان

15000

 

کارخانه قندآبکوه

7000

 

کارخانه قندشیرین

7000

 

کارخانه کوکا

8000

 

کاظم آباد

13000

 

کال زرکش

11000

 

کلاهدوز

6000

 

کوثر

7500-80000

 

 

 

 

 

 

 

 

کوهستان پارک

11000

 

کوهسنگی

6700

 

کوی امیر

7000

 

کوی پلیس

5500

12000

کوی دانشگاه(باهنر)

7500

 

گ ل

موتور

3چرخ

گاراژدارها(فدائیان)

5000

11000

گلبهار

19000

 

گلشهر

6000

13000

گلشور

5700

12500

گنبد سبز

5500

12000

لادن

8800

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

م

موتور

3چرخ

مجد

6000

13000

مشهدقلی

11000

 

مصطفی خمینی

4500

 

مطهری جنوبی

5800

13000

مطهری شمالی

5800

13000

ملاصدرا

6500

 

منزل آباد

13000

 

مهدی

6500

 

مهرآباد

5800

13000

موسوی قوچانی

6200

 

میدان احمدآباد

6700

 

میدان الندشت

6500

 

میدام امام حسن

9000

 

میدان امام حسین

6000

 

میدان امام رضا

5700

13000

میدان امام علی

8500

 

میدان آب

5000

12000

میدان بار خیام

7000

 

میدان بار رضوی

5200

11000

میدان بار نوغان

6000

13000

میدان برق

5300

12000

میدان بوعلی

6300

 

میدان پارک

7000

 

میدان تختی

5800

13000

میدان تقی آباد

6000

13000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میدان تلویزیون

6700

 

میدان جانباز

6500

 

میدان جهاد

6000

13000

میدان حر

7500

 

میدان ده دی

5500

12000

میدان راهنمایی

6500

 

میدان سراب

5500

12000

میدان سلمان فارسی

7000

 

میدان سعدآباد

5800

12500

میدان شهدا

5000

11000

میدان شیرمحمد

5500

12000

میدان صاحب الزمان

5700

12500

میدان ضد

5700

12500

میدان طبرسی

5200

11500

میدان عدل خمینی

5700

12500

میدان فردوسی

6500

 

میدان فهمیده

7500

 

میدان ملک آباد

6700

 

میدان 17شهریور

3800

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن

موتور

3چرخ

نخریسی

5000

11000

نمایشگاه

11000

 

نوده

10000

 

نوفل لوشاتو

7000

 

نیروی هوایی

5500

12000

هاشمی نژاد

5500

12000

هاشمیه

8500-9500

 

هدایت شرقی

6000

13000

هدایت غربی

7000

 

همت آِباد

9500

 

هنرستان

8700

 

هنرور

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ه

موتور

3چرخ

ویرانی

12000

 

ویلاشهر

11000

 

 

 


محدوده احمدآباد

موتور

3چرخ

عدالت

6400

 

محتشمی

6300

 

عارف

6300

 

قائم

6300

 

پاستور

6200

 

پرستار

6200

 

سیمتری اول

6500

 

سیمتری دوم

6500

 

 

 

 

 

 

 

محدوده رضاشهر

موتور

3چرخ

آگاهی و گذرنامه

6700

 

خاقانی

7000

 

دهخدا

7300

 

بلوار رضوی

7000

 

 

 

 

 

محدوده سجاد

موتور

3چرخ

میلاد

6500

 

بهار

6700

 

بزرگمهر

6800

 

انتهای سجاد

7000

 

 

 

 

 

محدوده سیدی

موتور

 

پل سیدی(حافظ)

5700

12500

اول صبا

6000

13000

خلج

6000

13000

چ بهشتی(تقاطع صبا و بهشتی)

6000

13000

میدان ثامن(تقاطع ثامن و صبا)

6500

 

پمپ بنزین صبا

6700

 

بوستان نرگس(خیابان قائم)

6500

 

 

 

 

 

 

 

محدوده شهرک ابوذر

موتور

3چرخ

میدان شهید آزادی

6800

 

انتهای شهرک ابوذر

7000

 

معاینه فنی خودرو

7000

 

محدوده گاز

موتور

3چرخ

چهارراه گاز

5700

12500

مسلم

5700

12500

رسالت

6000-7000

13000

گاز شرقی(تقاطع طبرسی)

5700

12500

محدوده کوهسنگی

موتور

3چرخ

امیرکبیر

6700

 

بهشتی

6700

 

بلوار نامجو(سرباز)

6700

 

جهان آرا(عشقی)

6700

 

محدوده الهیه و جاهدشهر

موتور

3چرخ

میدان محمدیه

10500

 

میدان ولیعصر

10500

 

میدان صادقیه

10500

 

انتهای الهیه

11000-12000

 

مجیدیه(ابتدا و انتها)

11000-12000

 

بلوار جاهد

11000-12000

 

مسیرهای متفرقه

موتور

3چرخ

یاسر و ناصر

12500

 

هتل سحاب

12500

 

پارک علم و فناوری

13000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

 

-----------------------

 

م

موتور

3چرخ

مجد

6000

13000

مشهدقلی

11000

 

مصطفی خمینی

4500

 

مطهری جنوبی

5800

13000

مطهری شمالی

5800

13000

ملاصدرا

6500

 

منزل آباد

13000

 

مهدی

6500

 

مهرآباد

5800

13000

موسوی قوچانی

6200

 

میدان احمدآباد

6700

 

میدان الندشت

6500

 

میدام امام حسن

9000

 

میدان امام حسین

6000

 

میدان امام رضا

5700

13000

میدان امام علی

8500

 

میدان آب

5000

12000

میدان بار خیام

7000

 

میدان بار رضوی

5200

11000

میدان بار نوغان

6000

13000

میدان برق

5300

12000

میدان بوعلی

6300

 

میدان پارک

7000

 

میدان تختی

5800

13000

میدان تقی آباد

6000

13000


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

[ سه شنبه 23 دی 1393برچسب:, ] [ 9:0 ] [ {{ شرکت حمل و نقل بار شهری و حومه غزال تندپانوین خراسان }} ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

{{ شرکت حمل و نقل بار شهری و حومه غزال تندپانوین خراسان }} www.tondpa.ir tondpa051@gmail.com
آخرين مطالب
امکانات وب